Smidzinātāju tehniskā pārbaude

Smidzinātāju tehniskā pārbaude

SIA “Precīzo Tehnoloģiju Skola” ir akreditēta inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS NE ISO / IEC 17020: 2012 standarta prasībām un Ministru kabineta 491. noteikumiem – augu aizsardzības līdzekļu iekārtu obligātajām pārbaudēm. LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-I-548-00-2016.

Lai pieteiktu smidzinātāju tehnisko pārbaudi zvaniet pa tālruni +371 26382441, vai rakstiet uz e-pastu:  precizots@precizots.lv. 

Smidzinātāju tehniskās pārbaudes mērķi:

 • Jūs ietaupāt savus līdzekļus
  • sprauslu nodilumu;
  • sprauslu spiediena vienmērību;
  • mucas kvalitāti;
  • filtru kvalitāti un nolietojumu;
  • sūkņu ražīgumu un ilgtspēju;
 • Saudzēt dabu, apkārtējo vidi un savu veselību;
 • Pārliecināties par atbilstošu iekārtu tehnisko stāvokli un smidzināšanas līmeni (atbilstoši MK 491. noteikumiem)

Sagatavošanās darbi

 • Iekārtai ir jābūt nomazgātai un izskalotai no iekšpuses (t.sk. visiem ūdens filtrējošajiem elementiem – spiedvada filtram, sekciju filtriem un sprauslu filtriem);
 • Iekārtas tvertnei jābūt piepildītai ar tīru ūdeni (tā daudzumu vēlams saskaņot ar ekspertu);
 • iekārtai jābūt pievienotai traktoram;
 • Gadījumā, ja eksperts pārliecinās, ka iekārtas valdītājs iekārtu nav sagatavojis atbilstoši MK 491. noteikumiem, tad  ekspertam ir tiesības atteikt pārbaudi . 

Ja iekārta atbilst MK noteikumu Nr.491 prasībām, pārbaudes veicējs iekārtas tvertnes labajā pusē uzlīmē uzlīmi, kas ir derīga 3 gadus. Miglojot lielas platības,  iesakām veikt sprauslu profilaktisko pārbaudi reizi gadā.

Ja pārbaudes laikā konstatē vismaz  vienu būtisku  vai  sešus mazsvarīgus  defektus un  ja tos nav iespējams novērst uz vietas, pārbaudes veicēji un iekārtas valdītājs savstarpēji vienojas par atkārtotu pārbaudes veikšanas laiku. Pārbaudes veicējs tādā gadījumā mutiski izskaidro iekārtu valdītājam, kādi trūkumi iekārtai jānovērš.

Iesniegumos, priekšlikumos, apelācijās un sūdzībās ir jānorāda vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai reģistrācijas numurs, dzīves vietas adrese vai juridiskā adrese, datums un tā jāapstiprina ar parakstu.

Pakalpojuma cena

Pamatpārbaude  – 72 EUR + PVN

Katra sprausla  – 1,06 EUR + PVN

Ceļš  – 0,95 EUR / km + PVN

Papildus sprauslu pārbaude:

12 m – 12,00 EUR

24 m – 20,40 EUR

32 m – 30,00 EUR

36 m – 42,00 EUR

 

Kontakti

Mārtiņš Uzuliņš

Kvalitātes kontroles vadītājs un inspicēšanas eksperts

martins.uzulins@precizots.lv

+371 26 382 441