Konsultācijas

Precīzo Tehnoloģiju Skola sniedz konsultācijas dažādās nozarēs, kuras ietver mūsdienu lauksaimniecība. Konsultācijas Jums var palīdzēt atrisināt dažādas ikdienas situācijas savā saimniecībā, kā arī iegūtās zināšanas var noderēt, lai  ietaupīt laiku un finanšu resursus.

Nozares:

 • Precīzā lauksaimniecība
  • Slāpekļa mēslojuma efektivitātes kāpināšana
  • Augsnes potenciāla apzināšana
  • Precīza augu aizsardzības līdzekļu pielietošana
 • Lopkopība
  • Govju signāli Jūsu ganāmpulkā
 • Graudu tirgus
  • Kas ir Hedžs? Kā un kad to pielietot savā saimniecībā?
 • Droša biznesa attīstība patstāvīgi mainīgos apstākļos
  • Uzņēmuma (saimniecības) attīstības stratēģija – kā ar uzņēmuma rīcībā esošajiem resursiem sasniegt izvirzīto mērķi
  • Uzņēmuma procesu sakārtošana un formalizēšana, lai pieņemot darbā jaunu darbinieku, Jums nav kārtējo reizi jāmāca tas pats, kas iepriekšējam, bet viņš to var iemācīties no darba procesa apraksta
  • Komandas veiktspējas uzlabošana
  • Klientu piesaistes jautājuma risināšana un attiecību nostiprināšana
  • Uzņēmuma kultūras aprakstīšana un nostiprināšana