Miglotāju inspicēšana

Miglotāju inspicēšana

SIA “Precīzo Tehnoloģiju Skola” ir akreditēta inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS NE ISO / IEC 17020: 2012 standarta prasībām un Ministrukabineta 491. noteikumiem – augu aizsardzības līdzekļu iekārtu iekārtu obligātajām pārbaudēm. LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-I-548-00-2016.

Lai pieteiktu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu obligāto inspicēšanu zvaniet pa tālruni +371 26382441, vai rakstiet uz e-pastu:  precizots@precizots.lv. 

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārbaudes mērķi:

 • Jūs ietaupāt savus līdzekļus
  • sprauslu nodilums
  • sprauslu spiediena vienmērība
  • mucas kvalitāti
  • filtru kvalitāte un nolietojums
  • sūkņu jauda un ilgtspēja
 • Saudzēt dabu, apkārtējo vidi un savu veselību
 • Pārliecināties par atbilstošu tehnisko stāvokli un smidzināšanas līmeni (atbilstoši MK 491. noteikumiem)

Sagatavošanās darbi

 • Iekārtai ir jābūt nomazgātai un izskalotai no iekšpuses (visi ūdens filtrējošie elementi – spiedvada filtrs, sekciju filtrs un sprauslu filtri);
 • Iekārtas tvertne jāpiepilda ar tīru ūdeni:
  • vismaz pusi tvertnes iekārtām līdz 18 m;
  • vismaz 1000 l ūdens iekārtām virs 18 m;
  • ja iekārta tagadota vairāk, kā vienu sprauslu komplektu, ūdens nepieciešamo vairāk kā 1000 l;
 • iekārta jāpievieno traktoram
 • Gadījumā, ja eksperts pārliecinās, ka iekārtas valdītājs iekārtu nav sagatavojis atbilstoši MK 491. noteikumiem, tad  ekspertam ir tiesības atteikt pārbaudi . 

Pārbaudes gaita

 • Neiedarbinātās iekārtas vizuālā pārbaude
 • Iedarbinātās iekārtas vizuālā pārbaude , ko veic pie 7 bar darba spiediena (vai ar maksimālo spiedienu, ja sūknis nespēj nodrošināt 7 bar lielu spiedienu). Izņēmums ir pārbaudījis sūkni – pārbaudi, vai tas nodrošina maisīšanas funkciju pie 3 bar darba spiediena. (Darbības, kuras piedāvā ar iekārtu iedarbināšanu, veic iekārtu valdītāju)
 • Funkcionālais tests  (pārbaude ar mērinstrumentiem), kā arī nodrošina iekārtas  manometru un sprauslu pārbaudi
  • Salīdzinot ar inspicēšanas iekārtu manometru, lietošanas iekārtu kļūda nedrīkst pārsniegt +/- 0,25 bar vai 0,025 Mpa.
  • vidējā sprauslu caurplūde iekļaujas +/- 5% robežās; atsevišķu sprauslu caurplūde iekļauj +/- 15% robežās

Ja iekārta atbilst MK noteikumu Nr.491 prasībām, pārbaudes veicējs darbojas tvertnes labajā pusē uzlīmē uzlīmi, kas ir derīga 3 gadus. Miglojot lielas platības iesakām veikt sprauslu profilaktisko pārbaudi reizi gadā.

Ja pārbaudes laikā konstatē vismaz  vienu būtisku  vai  sešus mazsvarīgus  defektus, ja tos nav iespējams pareizi uz vietas, pārbaudes veicēji un iekārtas valdītāju savstarpēji vienojas par atkārtotu pārbaudes veikšanas laiku. Pārbaudes veicējs tādā gadījumā mutiski izskaidro iekārtu valdītājam, kādi trūkumi iekārtai jānovērš.

Iesniegumos, priekšlikumos, apelācijās un sūdzībās ir jānorāda šī vārda nosaukums, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums), personas kods vai reģistrācijas numurs, dzīves vai uzturēšanās vieta (juridiskā adrese), datums un tā jāapstiprina ar šo parakstu.

Pakalpojuma cena

Pamatpārbaude  – 55 EUR + PVN

Katra sprausla  – 0,80 EUR + PVN

Ceļš  – 0,50 EUR / km + PVN

Kontakti

Mārtiņš Uzuliņš

Miglotāju inspicēšanas inženieris

martins.uzulins@precizots.lv

+371 26 382 441