Lopkopība

Kāpēc regulāri jāveic slaukšanas iekārtu diagnostika?

Pēdējā gada laikā ir strauji kāpis tesmeņu saslimšana skaits  un samazinājusies govju produktivitāte, ko var skaidrot ar slaukšanas iekārtu defektu. Tās  ilgstoši bez acīm redzamām ārējām pazīmēm var strādāt nepareizā vakuuma režīmā.  Šis defekts var arī potenciāli samazināt piena kvalitāti.

Lai līdz tam nenonāktu, slaukšanas iekārtām periodiski ir jāveic tehniskā stāvokļa diagnosticēšana.Iekārtu tehniskā stāvokļa diagnosticēšanu var veikt tikai kvalificēts speciālists, izmantojot speciālu aparatūru.

lasīt vairāk