Pakalpojumi

Miglotāju inspicēšana

Ikvienam ir tiesības uz vajadzīgajām zināšanām un nepieciešamajiem resursiem savas saimniecības izaugsmei.  Mūsu misija ir būt jums ikdienā līdzās ar risinājumu, atbalstu un padomu. Precīzi funkcionējoša AAL lietošanas iekārta nodrošina vides aizsardzību, darba drošību un maksimālu ieguvumu ar minimāliem ieguldījumiem.

Vispārīgā informācija

SIA “Precīzo tehnoloģiju skola” ir akreditēta inspicēšanas institūcija atbilstoši LVS NE ISO/IEC 17020:2012 standarta prasībām un Ministru kabineta 491. noteikumiem reglamentētajā sfērā: augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu obligātās pārbaudes. LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-I-548-00-2016. Veicam AAL lietošanas iekārtu obligātās pārbaudes visā Latvijā. SIA “Precīzo tehnoloģiju skola” profesionālais personāls veic izbraukumus uz saimniecībām ietaupot lauksaimnieku laiku un līdzekļus. Mūsu profesionālais personāls pie Jums ieradīsie 2 nedēļu laikā no pieteikuma brīža un pārbaudi veiks 2 stundu laikā (atkarībā no miglotāja platuma un tehniskā stāvokļa). Lai pieteiktu AAL lietošanas iekārtu obligāto inspicēšanu zvaniet +37122165532, rakstiet precizots@precizots.lv, vai arī aizpildiet pieteikuma veidlapu mājas lapā (Pieteikuma veidlapa) un nosūtiet uz augstāk minēto e-pastu.

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārbaudes mērķi

 • Jūs ietaupāt savus līdzekļus
  • sprauslu nodilums
  • sprauslu spiediena vienmērība
  • mucas kvalitāti
  • filtru kvalitāte un nolietojums
  • sūkņu jauda un ilgtspēja
 • Saudzēt dabu, apkārtējo vidi un savu veselību
 • Pārliecināties par atbilstošu tehnisko stāvokli un smidzināšanas kvalitāti (atbilstoši MK 491. noteikumiem)

Sagatavošanās darbi

 • Iekārtai ir jābūt nomazgātai un izskalotai no iekšpuses (visi ūdeni filtrējošie elementi – spiedvada filtrs, sekciju filtrs un sprauslu filtri);
 • Iekārtas tvertne jāpiepilda ar tīru ūdeni:
  • vismaz pusi tvertnes iekārtām līdz 18 m;
  • vismaz 1000 l ūdens iekārtām virs 18 m;
  • ja iekārta aprīkota ar vairāk, kā vienu sprauslu komplektu, ūdens daudzums nepieciešams vairāk kā  1000 l;
 • iekārta jāpievieno traktoram
 • Gadījumā, ja eksperts pārliecinās, ka iekārtas valdītājs iekārtu nav sagatavojis atbilstoši MK 491. noteikumiem, tad ekspertam ir tiesības atteikt pārbaudi.

 

Pārbaudes gaita

 • Neiedarbinātas iekārtas vizuālā pārbaude
 • Iedarbinātas iekārtas vizuālā pārbaude, ko veic pie 7 bar darba spiediena (vai ar maksimālo spiedienu, ja sūknis nespēj nodrošināt 7 bar lielu spiedienu). Izņēmums ir pārbaudot sūkni – pārbauda, vai tas nodrošina maisīšanas funkciju pie 3 bar darba spiediena. (Darbības, kuras saistītas ar iekārtas iedarbināšanu, veic iekārtas valdītājs)
 • Funkcionālais tests (pārbaude ar mērinstrumentiem), kā ietvaros tiek veikta iekārtas manometra un sprauslu pārbaude
  • Salīdzinot ar inspicēšanas iekārtas manometru, lietošanas iekārtas kļūda nedrīkst pārsniegt +/- 0.25 bar vai 0.025 Mpa.
  • vidējā sprauslu caurplūde iekļaujas +/- 5% robežās; atsevišķu sprauslu caurplūde iekļaujas +/- 15% robežās

 

Ja iekārta atbilst MK noteikumu Nr.491 prasībām, pārbaudes veicējs iekārtas tvertnes labajā pusē uzlīmē uzlīmi, kas ir derīga 3 gadus. Miglojot lielas platības iesakām veikt sprauslu profilaktisko pārbaudi reizi gadā.

Ja pārbaudes laikā konstatē vismaz vienu būtisku vai sešus mazsvarīgus defektus, ja tos nav iespējams novērst uz vietas, pārbaudes veicējs un iekārtas valdītājs savstarpēji vienojas par atkārtotas pārbaudes veikšanas laiku. Pārbaudes veicējs tādā gadījumā mutiski izskaidro iekārtas valdītājam, kādi trūkumi iekārtai jānovērš.

Iesniegumos, priekšlikumos, apelācijās un sūdzībās ir jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums), personas kods vai reģistrācijas numurs, dzīves vai uzturēšanās vieta (juridiskā adrese), datums un tā jāapstiprina ar iesniedzēja parakstu.

Pakalpojuma cena

12 m – 60 EUR + pvn
Katra nākamā sprausla – 0.70 EUR + pvn
Ceļš – 0.37 EUR/km

Graudu pirmapstrādes iekārtu montāža

 • Nodrošinām  graudu pirmapstrādes iekārtu montāžu ievērojot augstākos kvalitātes standartus un izpildot plānotos projektu termiņus;
 • Nodrošinām projekta izpildi sākot ar pamatiem un beidzot ar elektroinstalāciju pieslēgumu
 • Individuāla pieeja katram klientam pielāgojot graudu pirmapstrādes iekārtas klienta vēlmēm un ražošanas mērķiem;
 • Nodrošinām arī iekārtu servisu un apkopi. Un papildus veicam precīzo tehnoloģiju montāžu graudu pirmapstrādes kompleksam.