Graudi

Stažēšanās Latvijā pārtikas rūpniecības nozarē, graudu pārstrādes jomā

No 04. līdz  08.novembrim piedalījāmies projektā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru:

“PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU EFEKTĪVA PĀRLVADĪBAS UN PEROSNĀLA KOMPETENCES PILNVEIDE”.

“Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā pārtikas rūpniecības nozarē, graudu pārstrādes jomā”

Projekta laikā tika apmeklētas trīs graudu pārstrādes saimniecības:

SIA “Upeskalni AB”;

Z/S “Jaunkalni”;

SIA “Gavsene”