Dārzeņi

Jauniešu forums „Solis 2017“

No 3. – 5. novembrim Ventspils novada, Popes pagasta viesu namā “Dekšņi” norisināsies jauniešu izaugsmes forums „Solis 2017“, kurā jaunieši tiks iepazīstināti ar uzņēmējdarbības un lauksaimniecības iespējām lauku teritorijās, tiks motivēti iesaistīties lauku reģionu attīstības veicināšanā, iesaistoties sava reģiona sabiedriskās dzīves veidošanā. Projekta ilgtermiņa mērķi ir attīstīt Latvijas lauku reģionus, izglītot jaunatni un veidot motivētu jauno paaudzi,kā arī veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

No 9.10.2017 sākas pieteikšanās uz jauniešu foruma “Solis 2017” pasākumu!

Pieteikuma anketa